World

 

8.5 miliona komipiuta na ā’afia mai fa’alētonu ‘a le CrowdStrike

Na fa’aalia ‘e le Microsoft, ‘e tusa ma le 8.5 miliona komipiuta ‘i le lalolagi na ā’afia ‘ona ‘o le motusia ‘o feso’ota’iga fa’atēkonolosi.  ‘O se taimi muamua lea, ‘ua iloa ai se fuāinūmera ‘o masini na ā’afia mai ni fa’alētonu ‘o feso’ota’iga fa’atēkonolosi.  Na...

Fa’ase’etuāgalu Joe Biden mai le pālota ‘a Amerika mō le tofi Peresetene

‘Ua fa’amutaina ‘e le Peresetene ‘o le Iūnaite Setete ‘o ‘Amerika, Joe Biden, lona tauvā ai ‘i le tofiga Peresetene ‘i le pālota tele ‘iā Novema, ‘ina ‘ua fa’aleo ‘e nisi ‘o sui ‘o la lātou Vāega Fa’a’upufai ‘a le Democrats, ‘e lē toe gafatia ‘e lona mālosi ‘ona...

A’afia le lalolagi ma NZ ‘i fa’aletonu tau feso’ota’iga ‘i luga ‘o le initaneti

‘O lo’o ripotia mai le a’afia ai ‘o le lalolagi fa'apea Niu Sila ‘i fa’aletonu tau feso’ota’iga ‘i luga ‘o le initaneti, ‘e aofia ai malaga ‘a va’alele, faiga ‘o fa’atau mai fale’oloa, talaina mai ‘o tupe ‘i faletupe, ‘auala ‘o fa’asalalauga ma femalaga’iga ma le tele...

‘Āmata ‘ona talia ‘e Biden le to’ilalo pe ‘ā lē manumālo ‘i le pālota

‘Ua ‘āmata ‘ona talia ‘e Biden, le ono lē tausiniō ai ‘i le pālota ‘a le mālō tele ‘o ‘Amerika ‘i le aso 5 ‘o Nōvema, pei ‘ona lipotia ‘e le New York Times. ‘O lo’o iai ni māsalosaloga ‘o Biden, ‘e ui ‘ina lē manumālō pe ‘āfai ‘ae alu ‘i le pālota, ma ‘ua sāuni fo’i...

Fa’amaonia Peresetene Joe Biden ‘i le Kōviti-19

‘Ua a’afia Peresetene Joe Biden ‘i le Kōviti-19 ‘a’o iai ‘i lana malaga ‘i Las Vegas mā ‘e le’o tūgā tele ni āuga ‘o lo’o a’afia ai pei ‘ona fa’aalia ‘e le Fale Pa’epa’e.  Na fa’aalia ‘e se tasi ‘o failautusi ‘o le Fale Pa’epa’e, ‘ua māe’a ‘ona faia tui puipui ‘o le...

Saunoaga ‘a Joe Biden

“Ua tatau ‘i tagata ‘o ‘Amerika ‘ona toe la’a tasi ‘i tua, ‘ina ‘ia fuafua lelei ai pē fa’apēfea ‘ona o tātou āga’i ‘i luma”, ‘o se vāega lea ‘o le saunoaga āloa’ia ‘a le ali’i peresetene ‘o Joe Biden mai le Fale Pa’epa’e anapō, ‘e tusa ai ‘o le taumafaiga ‘e...

45 tausaga ‘o le Mālō Tūto’atasi ‘o Kiribati

‘O le fa’ai’uga ‘o le vāiaso tālu ai, na ‘āmata ai sauniga fa’amanatu ‘a le mālō ma tagata ‘o le atumotu ‘o Kiribati, ‘e fa’ailoga ai le 45 ‘o tausaga talu ‘ona maua lō lātou mālō tūto’atasi. ‘Ae ‘o le māsina fou, ‘o le ‘ā alo ai lea atunu’u mō le lātou faigā pālota...

Saogalēmū Donald Trump ‘ae to’alua ‘ua māliliu

‘O lo’o saogalēmū le ali’i ‘o Donald Trump, ‘ae to’alua tagata ‘ua māliliu ‘i le fa’alavelave lea na pāpā ai uafana ‘a’o fa’agāsolo se fa’atasiga fa’atōsina ‘a le sui ‘o le pātī ‘a Republican ‘i le nu’u ‘o Butler ‘i Pennsylvania ‘i le Aso Sā ananafi. ‘O se fa’aaliga...

Osofaʻia Donald J. Trump ‘i se faʻapotopotōga ‘i Pennsylvania

'O loʻo oʻo mai lipoti 'ua osofaʻia lē sā 'avea muamua ma Peresetene 'o 'Amerika Donald J. Trump 'i se faʻapotopotōga 'i Pennsylvania. Na fa'alogoina le leo tele 'o le pāpā 'o se a'upega mālosi" ma pa'ū ai 'i lalo le Peresetene, ma le toto na vā'aia 'i ona fōliga. 'O...

Ta’ita’ia ‘e le Palemia ‘o Niu Sila le fono lona tolu ‘a le IP4 ‘i ‘Amerika

‘O le taeao analeilā na ta’itaia ai ‘e le Palemia Christopher Luxon, le fonotaga lona tolu ‘o le IP4 ‘i le vā ‘o Niu Sila, ‘Ausetalia, Kōrea ma Iāpani, ‘i le fonotaga ‘a le NATO ‘i Uōsigitone DC. Sā ‘āuai fo’i le Peresetene ‘o Ukraine Volodymyr Zelensky, ma lātou...

Taunu’u Luxon ‘i ‘Amerika mo āsiasiga fa’a’upufai ‘o le mālō fa’apea le fono ‘a le NATO

‘Ua taunu’u Christopher Luxon ‘i Uōsigitone DC mō lana ‘ulua’i āsiasiga fa’a’upufai ‘o le mālō. ‘E tolu aso ‘o ni fonotaga ma ta’ita’i ‘o le Iunaite Setete fa’apea ma ta’ita’i ‘o ‘Europa, ma ‘o le ‘ā ‘āuai fo’i ‘i le fono ‘a le NATO.  ‘O lo’o mālosi le puipuiga ‘i le...

‘Ua sūia le faigāmālō ‘a Peretānia, manumālō Sir Keir Starmer ma le Labour ‘i le Pālota 2024

Ua sūia le faigāmālō ‘a Peretania, ‘ina ‘ua manumālō Sir Keir Starmer ma lana vāega fa’a’upufai ‘a le Labour ‘i le Pālota 2024. Talu mai le tausaga 2010, ‘o sē’ei lava ‘i le ta’itā’iga ‘o le mālō le vāega fa’a’upufai ‘a le Conservatives, 'ae āgaia lava 'e le Labour le...

All World News

8.5 miliona komipiuta na ā’afia mai fa’alētonu ‘a le CrowdStrike

8.5 miliona komipiuta na ā’afia mai fa’alētonu ‘a le CrowdStrike

Na fa’aalia ‘e le Microsoft, ‘e tusa ma le 8.5 miliona komipiuta ‘i le lalolagi na ā’afia ‘ona ‘o le motusia ‘o feso’ota’iga fa’atēkonolosi.  ‘O se taimi muamua lea, ‘ua iloa ai se fuāinūmera ‘o masini na ā’afia mai ni fa’alētonu ‘o feso’ota’iga fa’atēkonolosi.  Na...

Fa’amaonia Peresetene Joe Biden ‘i le Kōviti-19

Fa’amaonia Peresetene Joe Biden ‘i le Kōviti-19

‘Ua a’afia Peresetene Joe Biden ‘i le Kōviti-19 ‘a’o iai ‘i lana malaga ‘i Las Vegas mā ‘e le’o tūgā tele ni āuga ‘o lo’o a’afia ai pei ‘ona fa’aalia ‘e le Fale Pa’epa’e.  Na fa’aalia ‘e se tasi ‘o failautusi ‘o le Fale Pa’epa’e, ‘ua māe’a ‘ona faia tui puipui ‘o le...

Saunoaga ‘a Joe Biden

Saunoaga ‘a Joe Biden

“Ua tatau ‘i tagata ‘o ‘Amerika ‘ona toe la’a tasi ‘i tua, ‘ina ‘ia fuafua lelei ai pē fa’apēfea ‘ona o tātou āga’i ‘i luma”, ‘o se vāega lea ‘o le saunoaga āloa’ia ‘a le ali’i peresetene ‘o Joe Biden mai le Fale Pa’epa’e anapō, ‘e tusa ai ‘o le taumafaiga ‘e...

45 tausaga ‘o le Mālō Tūto’atasi ‘o Kiribati

45 tausaga ‘o le Mālō Tūto’atasi ‘o Kiribati

‘O le fa’ai’uga ‘o le vāiaso tālu ai, na ‘āmata ai sauniga fa’amanatu ‘a le mālō ma tagata ‘o le atumotu ‘o Kiribati, ‘e fa’ailoga ai le 45 ‘o tausaga talu ‘ona maua lō lātou mālō tūto’atasi. ‘Ae ‘o le māsina fou, ‘o le ‘ā alo ai lea atunu’u mō le lātou faigā pālota...

Saogalēmū Donald Trump ‘ae to’alua ‘ua māliliu

Saogalēmū Donald Trump ‘ae to’alua ‘ua māliliu

‘O lo’o saogalēmū le ali’i ‘o Donald Trump, ‘ae to’alua tagata ‘ua māliliu ‘i le fa’alavelave lea na pāpā ai uafana ‘a’o fa’agāsolo se fa’atasiga fa’atōsina ‘a le sui ‘o le pātī ‘a Republican ‘i le nu’u ‘o Butler ‘i Pennsylvania ‘i le Aso Sā ananafi. ‘O se fa’aaliga...

Tō’ai taunu’u ‘i ‘Ausetalia le ali’i ‘o Julian Assange, ‘e ana le WikiLeaks na liki ai fa’amaumauga fa’alilolilo ‘a le Mileteri ‘a ‘Amerika

Tō’ai taunu’u ‘i ‘Ausetalia le ali’i ‘o Julian Assange, ‘e ana le WikiLeaks na liki ai fa’amaumauga fa’alilolilo ‘a le Mileteri ‘a ‘Amerika

‘O lo ‘o lauāluga ‘i luga ‘o āla ata fa’asalalau ‘i le āsō, le to’ai taunu’u ai ‘i ‘Ausetalia le ali’i ‘o Julian Assange lea na fa’avaeina le ‘upegatafa’ilagi ‘a le WikiLeaks, ‘ina ‘ua māgalo mai ‘i le tuliga ‘o lona fa’asalaga. ‘O le Wikileaks na liki mai ai ‘i tua...