Taunu’u Luxon ‘i ‘Amerika mo āsiasiga fa’a’upufai ‘o le mālō fa’apea le fono ‘a le NATO

by | Jul 10, 2024 | Lalolagi

‘Ua taunu’u Christopher Luxon ‘i Uōsigitone DC mō lana ‘ulua’i āsiasiga fa’a’upufai ‘o le mālō. ‘E tolu aso ‘o ni fonotaga ma ta’ita’i ‘o le Iunaite Setete fa’apea ma ta’ita’i ‘o ‘Europa, ma ‘o le ‘ā ‘āuai fo’i ‘i le fono ‘a le NATO.  ‘O lo’o mālosi le puipuiga ‘i le laumua ‘o le Iunaite Setete ma le tele ‘o magāala ‘o lo’o tāpunia ‘ona ‘o le fe’āvea’iga ‘o peresetene ma palemia ‘o atunu’u ‘o lo’o ‘āuai ‘i lea fonotaga, ‘e aofia ai le Peresetene ‘o Falani, Emmanuel Macron, Justin Trudeau le Palemia ‘o Kānata, Volodymyr Zelensky le Peresetene ‘o Ukraine, Fumio Kishida le Palemia ‘o Iāpani ma nisi ‘o ta’ita’i. 

‘Ua fa’atūina se pā simā ma u’amea ‘i ni magāala ‘e fa’amamao ‘ese mai le Fale Pa’epa’e, lea ‘o le ‘ā faia ai le taumafataga mō ta’ita’i ‘o mālō fa’atasi ai ma nisi ‘o fonotaga.  Sa iai le Palemia ‘o Niu Sila ‘i Uōsigitone ma feiloa’i atu ‘i nisi ‘o sui ‘o le Palemene ‘a le Iūnaite Setete, ‘e lē gata ‘o sui ‘o le Republicans ‘ae fa’apea ai ma sui ‘o le Democrats.  Na lipotia sa fuafua ‘e iai le ‘au fa’asalalau ‘a Niu Sila fa’atasi ma le Palemia ‘e pu’e ata ma fai a lātou lipoti ‘i le fonotaga peita’i, ‘o le poloka ‘o feoa’iga ‘i totonu ‘o le ‘a’ai, na faigatā ai ‘ona vave taunu’u. 

Na mafai ‘ona fa’anatinati le ‘aumalaga ‘a Luxon ma lana ‘aufaigāluega ‘i se solo fa’apitoa ‘o ta’avale na fa’afeaoina atu ai ‘i le Maota Pa’epa’e.

ATA: Christopher Luxon meets with Senate Foreign Relations committee at The Capitol. Photo: SUPPLIED