MEDIA RELEASE
Fa’asilasīlaga Fa’afa’asalalau

Gālulue fa’atasi le Leitiō Niu Sila ma le Sāmoa Capital Radio ‘e lagolago ‘i le Gagana Sāmoa

‘O le ‘ā gālulue so’oso’otau’au le RNZ fa’atasi ma le Sāmoa Capital Radio po’o le Si’ufofoga ‘o le Laumua, ‘e tautua tagata Sāmoa ‘e tautatala ‘i le Gagana Sāmoa ma ‘i lātou ‘o lo’o a’oa’oina le gagana ‘i Aotearoa Niu Sila.  ‘O le asō, 25 Iulai 2024, ‘o le ‘ā sainia...

TALA MAI SĀMOA
News from Sāmoa

Feiloa’i atu Fiamē ‘i le Palemia ‘o Iapani Kishida Fumio

‘O le Aso 17 ‘o Iulai, na feiloa’i atu ai le Afioga ‘i le Palemia ‘o Sāmoa Fiamē Naomi Matā’afa ‘i le susuga ‘iā Kishida Fumio ‘o le Palemia o Iapani, ‘i se fonotaga fa’avāomālō ‘a  Iapani ma Sāmoa, a’o ‘i Iapani le Afioga ‘i le Sa’o Fa’apito ‘i fonotaga lona 10 a...

‘Ē lē toe faia ‘e le L.T.A ‘Auala Gālue, ‘ua na’o ‘Auala Tetele ‘a le Mālō: ‘Olo

‘Ua fa’asilasila ‘e le Afioga ‘i le Ali’i Minisitā ‘o le Matāgaluega ‘o Galuega Tetele, Fela’uā’iga ma Atina’e ‘Ese’ese iā ‘Olo Afoa Fiti Va’ai, le lē toe a’afia lea ‘o so’o se ‘auala gālue ‘i nu’u ta’itasi, ‘i fuafuaga ‘o galuega fa’aleleia ‘a le Pūlega ‘o...

Filifīlia Don Opeloge ma ‘Ave Fu’a ‘a Sāmoa ‘i le ‘Olimipeka ‘i Pāle 2024

'O le Aso Lua na fa'asilasila ai 'e le SASNOC, po'o le pūlega 'o ta'aloga 'a le atunu'u, 'o le vāega fo'i 'o lo'o nafa ma le fa'afoeina 'o le 'au 'Olimipeka 'a Sāmoa, le filifīlia ai lea 'o le susuga 'iā Don Opeloge, 'e fai ma 'Ave Fu'a mo Sāmoa 'i le sauniga 'e...

Hello ‘Ausetalia, Tālofa lava Sāmoa: Mautinoa le malaga ‘a Sālesa III ma Kāmila

‘Ua fa’alauiloa āloā’ia mai le malaga ta’amilo ‘i le Autumn ‘a le Tupu ‘iā Sālesa ma le Masiōfo ‘iā Kāmila ‘i le māsina ‘o ‘Oketopa 2024. ‘E aofia ai ma āsiāsiga ‘a lā Afioga ‘i le mālō ‘Ausetalia, fa’apea ma Sāmoa, lea ‘o le ‘a ‘auai ‘ai mo le fonotaga ‘a Ta’ita’i ‘o...

’A’au atu le Rūsia ‘o Ivan Polyntcev mai ‘Upolu ‘i Sāvai’i

‘O le Aso Gāfua 8 ‘o Iulai, na ’a’au ai Ivan Polyntcev ‘o Rūsia ‘i le 22.3 kilomīta le mamāo ‘i le vā ‘o Mulifānua ma Sālelōlōgā ‘i le taimi ‘e 6 ītūlā 40 mīnute. ‘O le ulua’i ’a’au mamāo lea po’o le ultra-marathon ‘a Ivan. Na ia filifili ‘e a’au ‘i le Apolima Strait...

Taunu’u mai ‘i Sāmoa Pisikoa ‘e 14 mai le Mālō ‘Amerika

‘E lē ‘o motusia lava se tasi ‘o so’otaga mālosi ‘o le Mālō ‘Amerika ma lana faigāpa’aga ma le Mālō Sāmoa ‘e ala lea ‘i le ‘auaunāga ‘a āli’i ma tama’ita’i ‘ua ta’ua ‘o pisikoa, ‘e ōfo mai ai lō lātou tautua mō Sāmoa, ‘e āla ‘i le ‘itū tau ‘i a’oā’oga, soifua...

Fa’amanuia le Mālō ‘i le Manu Sāmoa Ta’ito’afitu mo le Olimipeka 2024

‘O le Aso Gafua na feiloa’i atu ai le ‘au ‘a le Manu Sāmoa Ta’ito’afitu ‘i lana Afioga ‘i le Pālemia, Hon. Fiamē Naomi Matā’afa ‘auā se fa’amanuiaga, a’o se fa’amālosi’au a’o tāpena atu le susuga ‘i le Faiā’oga Ulu ‘iā Muliagatele Fata Brian Limā, le Pūlega ma le ‘Au...

Mautū le Tusi Fa’atonu‘upu ‘o le Gagana Sāmoa

Tusia: Pesetā Tusiga Taofiga (Savali Newspaper) “A leai se gagana, ua leai se aganu’u, a leai se aganu’u, ua po le nu’u,” Aiono Dr. Fanaafi Le Tagaloa. O le va’ai mamao lea a le Afioga iā Aiono, na taula’i i ai le silasila ma le tōfā loloto a le Mālō fa’apea le Komisi...

Manatua pea le tinā ‘iā Carolyn Rogers ‘e le Sāmoa Victim Support ma lona sāo taūa

‘O Carolyn Rogers ‘o se tinā Niu Sila, ma ‘o se faiā’oga ‘e a’oa’oina fanau ‘i ā’oga tūlaga lua. ‘I le tausaga ‘e 2018 ‘i le māsina ‘o Iulai, na malaga mai ai Rogers 'i Sāmoa mai le atunu’u ‘o Abu Dhabi sa faiā’oga ai, ‘ona ‘o lana uō sā gālue ‘i le SVG ‘i lea taimi....

US$100 Miliona le feagaiga ‘a Sāmoa ma le Faletupe ‘o Atina’e ‘a ‘Asia (ADB) mo le fa’atānoa tele ‘i Alaoa.

‘Ua sainia aloā’ia ‘e le Faletupe ‘o Atina’e ‘a ‘Asia, le Asian Development Bank (ADB) fa’apea le Mālō Sāmoa ‘e US$100 Miliona Talā ‘Amerika, ‘o le ST$272,777,000 Talā Sāmoa, ‘o le maliliega ‘ina ‘ia fa’atupe ai le fausiaina ‘o le fa’atānoa tele ‘i Alaoa.‘O se galuega...

TALA FOU
New Zealand News

Gālulue fa’atasi le Leitiō Niu Sila ma le Sāmoa Capital Radio ‘e lagolago ‘i le Gagana Sāmoa

‘O le ‘ā gālulue so’oso’otau’au le RNZ fa’atasi ma le Sāmoa Capital Radio po’o le Si’ufofoga ‘o le Laumua, ‘e tautua tagata Sāmoa ‘e tautatala ‘i le Gagana Sāmoa ma ‘i lātou ‘o lo’o a’oa’oina le gagana ‘i Aotearoa Niu Sila.  ‘O le asō, 25 Iulai 2024, ‘o le ‘ā sainia...

Tele taufa’asesē ‘i tupe – Kiwibank

‘Ua mōlimauina lava le fa’atuputupula’ia pea ‘o le tele ‘o taufa’asesē ‘o lo’o maumau ai tupe, ma ‘e ‘auala ‘ese’ese atu ‘i tagata ia faiga taufa’avalea.  ‘O se tasi ‘o fa’ata’ita’iga, ‘o taufa’asesē ia ‘e faia ‘i ‘inivesi.  ‘Ua fa’alauiloa ai ‘e le Pūlēga ‘o Māketi...

Mālōlō mō sina taimi se faipule Māori ‘ona ‘o se gasegase ‘i fatu ga’o

‘Ua fa’amaonia le ā’afia ‘o le tama’ita’i faipule ‘o Takutai Tarsh Kemp ‘o le Te Pati Māori, ‘i se gasegase ‘o fatu ga’o, mā ‘o le ‘ā mālōlō mai le Palemene mō sina taimi.  Na fa’ailoa ‘e le Vāega Fa’a’upufai ‘i luga ‘o ‘upegatafā’ilagi, sā gasegase le faipule ‘o...

Leoina le saogalēmū ‘i le nofoaga fa’atali nofoāafi ‘i Porirua

‘Ua ‘āmataina se polokalame ‘o ni tagata ‘e leoina le saogalēmū ‘i le nofoaga fa’atali nofoāafi ‘i Porirua, ‘ina ‘ua lāgā ni popōlega ‘e fa’atatau ‘i ni vevesi ‘a tupulaga talavou ‘o lo’o tutupu ai.  ‘O le asō lea ‘ua toe a’e ai ā’oga mō le isi kuata fou, ‘ae ‘ua...

Fa’ailoa fa’amuamua ‘a le pulenu’u fou ‘o Tauranga

‘Ua finagalo Mahe Drysdale, le pulenu’u fa’aolioli ‘o Tauranga ‘i tagata pālota, ‘ina ‘ia fua la lātou pālota ‘iā te ia, pe lātou te lagona ‘i le isi 4 tausaga ‘o lumana’i, ‘ua sili atu ‘ona tupu tāolaola le ‘a’ai.  ‘O le faigāpālota muamua lea ‘a Tauranga talu mai le...

Lapata’iga mō faiga taufa’asesē ‘ona ‘o le fa’alētonu ‘o le tēkonolosi ‘a le CrowdStrike

‘Ua lapata’iina tagata Niu Sila ‘e le ‘au fai tōfā mō feso’ota’iga fa’atēkonolosi, ‘ina ‘ia māta’itū lelei ni faiga taufa’avalea, ‘e āfua mai le taimi na fa’alētonu ai le tele ‘o feso’ota’iga fa’atēkonolosi mai le suiga ‘o le polokalame ‘o komipiuta ‘a le kamupanī...

A’afia le lalolagi ma NZ ‘i fa’aletonu tau feso’ota’iga ‘i luga ‘o le initaneti

‘O lo’o ripotia mai le a’afia ai ‘o le lalolagi fa'apea Niu Sila ‘i fa’aletonu tau feso’ota’iga ‘i luga ‘o le initaneti, ‘e aofia ai malaga ‘a va’alele, faiga ‘o fa’atau mai fale’oloa, talaina mai ‘o tupe ‘i faletupe, ‘auala ‘o fa’asalalauga ma femalaga’iga ma le tele...

‘Ātoa le tausaga ‘o tau sā’ilia pea Yanfei Bao

‘Ua ‘ātoa le tausaga talu ‘ona leiloa le tama’itai fa’atau fale ‘i  Kalaiesetete iā Yanfei Bao, mā ‘o lo’o tūmau pea le fa’anaunauta’iga ‘i leoleo ‘e tau sā’ilia. ‘O Yanfei Bao 44 tausaga na va’aia mulimuli ‘i le aso 19 Iulai ‘i le tausaga talu ai, ‘i se fale ‘i...

Talosaga Iunivesitē ‘i Niu Sila mō nisi fesoasoani tupe mai le mālō

‘O lo'o lapata'ia ‘e iunivesitē se i’uga ‘e o’o ‘i ai, pe ‘ā lē toe fa'afouina ‘e le mālō se fesoasoani tau tupe ‘e fa’atasi ‘ona maua. ‘O iunivesitē ‘i totonu ‘o le atunu’u, ‘o loʻo feagai ma lu’itau ‘o tūlaga ‘i pāketi, ma le ‘afa ‘o iunivesitē ‘e valu ‘o loʻo...

Silia ma le 50% tagata ‘ua fa’aitīitia penefiti

‘E silia ma le 50% tagata ‘ua fa’aitīitia penefiti, pei ‘ona fa’alauiloa mai ‘i fa’amaumauga lata mai. ‘E telē le a’afiaga ‘i tagata ‘e maua penefiti, mai ‘i fesuia’iga ma fuafuaga ‘a le mālō. Mai le kuata ‘o le tausaga ‘e o’o mai ‘iā Iuni, ‘e silia ma le 50% tagata...

TA’ALOGA
Sports News

Saini Ardie Savea ma le Moana Pasifika

'O le afiafi 'o le Aso Sā na fa'asilasila ai 'e le Moana Pasifika le sainia ai lea 'e le susuga 'iā Ardie Savea, 'o le sui kapeteni fo'i lea 'a le All Blacks, 'o lana konekarate fou 'e ta'alo ai mo le 'au 'a le Moana 'amata mai le tausaga fou 2025 'e o'o atu 'i le...

Sainia ‘e Ardie Savea le konekarate mo le All Blacks ‘e o’o ‘i le 2027

'O le afiafi 'o le Aso Sā na fa'asilasila ai 'e le Lakapī Niu Sila le toe sainia ai 'e le susuga 'iā Ardie Savea, 'o le sui kapeteni fo'i lea 'a le All Blacks, 'o lana konekarate 'e fa'aauau ai pea 'ona ta'alo ai mo le 'au 'a Niu Sila, le All Blacks. 'O lea konekarate...

Manumālō le All Blacks 47-05 ‘iā Fiti ‘i San Diego

‘Ua manumālō le All Blacks 'i lana ta’aloga lona 3 mo le 2024, na lā toe feiloa’i ai ma le ‘au ‘a Fiti 'i le malae ‘i San Diego, 'Amerika 'i le afiafi nei. Na mālō le All Blacks 'i 'ai 'e 47 ‘i le 05. PHOTO: FB All Blacks.

Fa’alauiloa le ‘au ‘a le Manu Sāmoa mo le Pacific Nations Cup 2024

‘Ua fa’alauiloa le ‘au ‘a le Manu Sāmoa, mo le ta’amilosaga 'o le Ipu 'a le Pasefika 2024 (Pacific Nations Cup) 'o le 'a feiloa'i ai Sāmoa, Tonga, Fiti, Iapani, Kānata ma 'Amerika.ATA: Manu Sāmoa Press Release, 19 JULY 2024.

Su’esu’eina ‘e le FIFA le ‘au soka ‘a Argentina

 ‘O lo’o su’esu’eina ‘e le fa’alāpotopotoga Soka ‘a le lalolagi ‘o le FIFA, se ata ‘o lo’o salalau solo ‘i ‘upega ‘o feso’ota’iga ‘o lo’o fa’aalia ai nisi ‘o sui ‘o le ‘au soka ‘a Argentina, ‘o pepese ‘e fa’atatau ‘i le ‘au ‘a Falani lea ‘ua fa’apea ane le...

Fa’alauiloa le ‘au ‘a le All Blacks mo le lā ta’aloga ma Fiti

‘Ua fa’alauiloa mai le ‘au ‘a le 'Olopeleki ‘o le ‘a tā’a'alo ma le ‘au ‘a Fiti ‘i le Aso To'ona'i nei 'i le 2:30pm (NZT) ‘i le malae ‘a le Snapdragon Stadium 'i San Diego, 'Amerika. 'O le ‘au pei ona fa’alauiloa mai: Tamaiti Williams Asafo Aumua Fletcher Newell Scott...

Manmālō Niu Sā Uelese: Sīamupini ‘o le Origin 2024

‘Ua fa’aeaina le pologa ‘o Niu Sā Uelese ‘i le State of Origin talu mai le 2021, ‘o le tausaga mulimuli lea na latou mālō ai ‘i le talitā. Sā manumālō le Blues ‘i ‘ai ‘e 14 ‘i le 4 ‘i le malae ‘a le Suncorp Stadium. ‘O se fiafiaga tele lenei mo le faiā’oga ulu ‘o le...

Maliu Hewit ‘i le 55 ‘o ona tausaga

‘O le pō ‘o le Aso Gafua, na maliu ai se tasi na ta’alo ‘i le nūmera lua ‘i le ‘Olopeleki, ma sā finau mō tupulaga sā feagai ma fa’afītāuli ‘i ō lātou ōlaga.  ‘O Norm Hewitt, ‘ua 55 ona tausaga, mā ‘e tusa ai ma se fa’amatalaga ‘a lona ‘āiga, sā a’afia ‘i se gasegase...

Sao Niu Sila ma Niu Kaletōnia ‘i le Ipu ‘o le Lalolagi Soka FIFA U20

‘Ua maua avanoa ‘o Niu Sila fa’apea ai ma Niu Kaletōnia ‘e tauvā ai ‘i le ta’amilosaga ‘o le Ipu ‘a le Lalolagi mō ‘au ‘a ali’i, ‘i lalo ‘o le 20 tausaga le mātutua, lea ‘e faia ‘i le atunu’u ‘o Chile ‘i le tausaga fou 2025. ‘O ‘au nei ‘a Niu Sila ma Niu Kaletōnia na...

Manumālō le All Blacks 24-17 ‘iā ‘Egelāni ‘i ‘Aukilani

‘Ua toe manumālō le All Blacks 'i lana ta’aloga mo le 2024, na lā toe feiloa’i ai ma le ‘au ‘a ‘Egelāni 'i le malae ‘a le Eden Park 'i 'Aukilani 'i le afiafi nei. Na mālō le All Blacks 'i 'ai 'e 16 ‘i le 15. ‘O le ‘a tāpena atu le ‘au ‘a Niu Sila ‘i lana ta’aloga lona...

LALOLAGI
World News

8.5 miliona komipiuta na ā’afia mai fa’alētonu ‘a le CrowdStrike

Na fa’aalia ‘e le Microsoft, ‘e tusa ma le 8.5 miliona komipiuta ‘i le lalolagi na ā’afia ‘ona ‘o le motusia ‘o feso’ota’iga fa’atēkonolosi.  ‘O se taimi muamua lea, ‘ua iloa ai se fuāinūmera ‘o masini na ā’afia mai ni fa’alētonu ‘o feso’ota’iga fa’atēkonolosi.  Na...

Fa’ase’etuāgalu Joe Biden mai le pālota ‘a Amerika mō le tofi Peresetene

‘Ua fa’amutaina ‘e le Peresetene ‘o le Iūnaite Setete ‘o ‘Amerika, Joe Biden, lona tauvā ai ‘i le tofiga Peresetene ‘i le pālota tele ‘iā Novema, ‘ina ‘ua fa’aleo ‘e nisi ‘o sui ‘o la lātou Vāega Fa’a’upufai ‘a le Democrats, ‘e lē toe gafatia ‘e lona mālosi ‘ona...

A’afia le lalolagi ma NZ ‘i fa’aletonu tau feso’ota’iga ‘i luga ‘o le initaneti

‘O lo’o ripotia mai le a’afia ai ‘o le lalolagi fa'apea Niu Sila ‘i fa’aletonu tau feso’ota’iga ‘i luga ‘o le initaneti, ‘e aofia ai malaga ‘a va’alele, faiga ‘o fa’atau mai fale’oloa, talaina mai ‘o tupe ‘i faletupe, ‘auala ‘o fa’asalalauga ma femalaga’iga ma le tele...

‘Āmata ‘ona talia ‘e Biden le to’ilalo pe ‘ā lē manumālo ‘i le pālota

‘Ua ‘āmata ‘ona talia ‘e Biden, le ono lē tausiniō ai ‘i le pālota ‘a le mālō tele ‘o ‘Amerika ‘i le aso 5 ‘o Nōvema, pei ‘ona lipotia ‘e le New York Times. ‘O lo’o iai ni māsalosaloga ‘o Biden, ‘e ui ‘ina lē manumālō pe ‘āfai ‘ae alu ‘i le pālota, ma ‘ua sāuni fo’i...

Fa’amaonia Peresetene Joe Biden ‘i le Kōviti-19

‘Ua a’afia Peresetene Joe Biden ‘i le Kōviti-19 ‘a’o iai ‘i lana malaga ‘i Las Vegas mā ‘e le’o tūgā tele ni āuga ‘o lo’o a’afia ai pei ‘ona fa’aalia ‘e le Fale Pa’epa’e.  Na fa’aalia ‘e se tasi ‘o failautusi ‘o le Fale Pa’epa’e, ‘ua māe’a ‘ona faia tui puipui ‘o le...

Saunoaga ‘a Joe Biden

“Ua tatau ‘i tagata ‘o ‘Amerika ‘ona toe la’a tasi ‘i tua, ‘ina ‘ia fuafua lelei ai pē fa’apēfea ‘ona o tātou āga’i ‘i luma”, ‘o se vāega lea ‘o le saunoaga āloa’ia ‘a le ali’i peresetene ‘o Joe Biden mai le Fale Pa’epa’e anapō, ‘e tusa ai ‘o le taumafaiga ‘e...

45 tausaga ‘o le Mālō Tūto’atasi ‘o Kiribati

‘O le fa’ai’uga ‘o le vāiaso tālu ai, na ‘āmata ai sauniga fa’amanatu ‘a le mālō ma tagata ‘o le atumotu ‘o Kiribati, ‘e fa’ailoga ai le 45 ‘o tausaga talu ‘ona maua lō lātou mālō tūto’atasi. ‘Ae ‘o le māsina fou, ‘o le ‘ā alo ai lea atunu’u mō le lātou faigā pālota...

Saogalēmū Donald Trump ‘ae to’alua ‘ua māliliu

‘O lo’o saogalēmū le ali’i ‘o Donald Trump, ‘ae to’alua tagata ‘ua māliliu ‘i le fa’alavelave lea na pāpā ai uafana ‘a’o fa’agāsolo se fa’atasiga fa’atōsina ‘a le sui ‘o le pātī ‘a Republican ‘i le nu’u ‘o Butler ‘i Pennsylvania ‘i le Aso Sā ananafi. ‘O se fa’aaliga...

Osofaʻia Donald J. Trump ‘i se faʻapotopotōga ‘i Pennsylvania

'O loʻo oʻo mai lipoti 'ua osofaʻia lē sā 'avea muamua ma Peresetene 'o 'Amerika Donald J. Trump 'i se faʻapotopotōga 'i Pennsylvania. Na fa'alogoina le leo tele 'o le pāpā 'o se a'upega mālosi" ma pa'ū ai 'i lalo le Peresetene, ma le toto na vā'aia 'i ona fōliga. 'O...

Ta’ita’ia ‘e le Palemia ‘o Niu Sila le fono lona tolu ‘a le IP4 ‘i ‘Amerika

‘O le taeao analeilā na ta’itaia ai ‘e le Palemia Christopher Luxon, le fonotaga lona tolu ‘o le IP4 ‘i le vā ‘o Niu Sila, ‘Ausetalia, Kōrea ma Iāpani, ‘i le fonotaga ‘a le NATO ‘i Uōsigitone DC. Sā ‘āuai fo’i le Peresetene ‘o Ukraine Volodymyr Zelensky, ma lātou...

Watch our latest YouTube Video

Years Broadcasting (june 29 1992)

Hours a Week

Vision Statement

(Tōfāmamao/Manulautī)


To be the Leader in Sāmoan Broadcasting in New Zealand
(Ina ia ta’ita’ia fa’asalalauga Fa’a-Sāmoa i Niu Sila)

Mission Statement

(Ta’iala Fa’atino)


To entertain, educate, inform, forewarn and culturally and spiritually grow Sāmoans living in New Zealand through the use of their language.

E fa’afiafia, a’oa’o, fa’ailoa, lapata’i ma fa’aolaola tu ma aganu’u a Sāmoa fa’atasi ma le soifuaga fa’aleagaga e ala i le fa’aaogāga o lana lava gagana.

Our Partners