Vision Statement

(Tofamamao/Manulauti)


To be the Leader in Samoan Broadcasting in New Zealand
(Ina ia ta’ita’ia fa’asalalauga Fa’a-Samoa i Niu Sila)

Mission Statement

(Ta’iala Fa’atino)


To entertain, educate, inform, forewarn
and culturally and spiritually grow Samoans
living in New Zealand
through the use of their language

(E fa’afiafia, a’oa’o, fa’ailoa, lapata’i ma fa’aolaola tu ma aganu’u a Samoa fa’atasi ma le soifuaga fa’aleagaga e ala i le fa’aaogaina o lana lava gagana)

Our Story

Samoa Capital Radio is registered under “Si’ufofoga o le Laumua Trust” with the Companies Office and the Charities Commission. It trades under the name: Samoa Capital Radio.

SCR was established in 1992 and broadcasts mainly in the Samoan language. Government sector programmes are mainly in the Samoan language or bilingual (English and Samoan).

O le Leitio o le Si’ufofoga o le Laumua, o lo’o resitalaina i lalo o le igoa, “Si’ufofoga o le Laumua Trust”, i le Komisi o Kamupani, Ofisa ma Fa’alapotopotoga Fesoasoani. E fa’agaluea’ina i lalo o le igoa : Samoa Capital Radio.

Na fa’avaeina le SCR i le tausaga e 1992, ma o le tele o ana fa’asalalauga, e faia i le gagana Samoa. O polokalame mai matagaluega a le malo, e tele lava ina fa’aaogaina ai le gagana Samoa, po’o gagana uma e lua (Fa’a-Peretania ma le gagana Samoa).