‘Ua sūia le faigāmālō ‘a Peretānia, manumālō Sir Keir Starmer ma le Labour ‘i le Pālota 2024

by | Jul 5, 2024 | Lalolagi

Ua sūia le faigāmālō ‘a Peretania, ‘ina ‘ua manumālō Sir Keir Starmer ma lana vāega fa’a’upufai ‘a le Labour ‘i le Pālota 2024.

Talu mai le tausaga 2010, ‘o sē’ei lava ‘i le ta’itā’iga ‘o le mālō le vāega fa’a’upufai ‘a le Conservatives, ‘ae āgaia lava ‘e le Labour le mālō ‘i lata ‘i le 14 tausaga.

‘O le pālota talu ai nei, na manumālō ai le Conservatives ‘i le 2019 a’o ta’ita’i Boris Johnson, mulimuli ane na tuli ‘e lana vāega ‘ona ‘o lape ‘o lana ta’itā’iga ‘i le taimi ‘o le Koviti ma na sui mai ai lea ‘o le ta’ita’i ‘i le tama’ita’i ‘o Liz Truss, ‘ae na’o le 49 aso ‘o lana nofoā’iga, lea na filifilia mai ai Rishi Sunak, ‘o le ulua’i Pālemia Initia-Peretānia, ‘ae ‘ua na’o le 20 māsina ‘o nofoia le nofoa ‘o le Pālemia, ‘ae ‘o lea ‘ua faia le fa’ai’uga ‘a Peretānia, ‘e sui le faigāmālō ‘i le Labour.

‘O lo’o fa’agāsolo pea le faitauga ‘o pālota ‘i lenei taimi, ‘ae ‘o le āta mautinoa ‘i le pālota, ‘ua manumālō le Labour ‘i Peretānia.

PHOTO: Sir Keir Starmer & Wife / UK Flag & Big Ben Clock. Sāmoa Capital Radio