Tele taufa’asesē ‘i tupe – Kiwibank

Tele taufa’asesē ‘i tupe – Kiwibank

Tele taufa’asesē ‘i tupe – Kiwibank ‘Ua mōlimauina lava le fa’atuputupula’ia pea ‘o le tele ‘o taufa’asesē ‘o lo’o maumau ai tupe, ma ‘e ‘auala ‘ese’ese atu ‘i tagata ia faiga taufa’avalea.  ‘O se tasi ‘o fa’ata’ita’iga, ‘o taufa’asesē ia ‘e faia ‘i ‘inivesi. ...