Mōlia le ali’i ‘o Fua Moananu, 25 ‘i le ‘aveta’avale fa’atamala na māliliu ai le to’alua ‘i Mildura ‘i le Aso Lua.

Jun 28, 2024 | Lalolagi

‘O le Aso Tofi na tūla’i ai ‘i luma ‘o le fa’amasinoga ‘i Mildura ‘i Vītoria, le ali’i 25 tausaga ‘o Fua Moananu, ‘o lē na ‘aveina le ta’avale lea na tula’i mai ai le fa’alavelave tau ta’avale, na māliliu ai ali’i ‘e to’alua ‘i le taeao ‘o le Aso Lua.

Na lipotia ‘e leoleo, ‘e to’alua ali’i ‘o le pasese, 43 tausaga ma le 34 tausaga le mātutua na māliliu ‘i lea fa’alavelave. ‘O lo ‘o taofia pea ‘i le falema’i isi ali’i ‘e to’afā, ‘ona ‘o manu’aga tūgā.

‘O ‘i lā’ua ‘ua māliliu ‘o ni alo Sāmoa, na faimalaga ‘i galuega fa’avā’itaimi. ‘O lo ‘o mōlia Moananu ‘i mōliaga ‘e 2, ‘o le ‘ave ta’avale fa’atamala na māfua ai ‘ona māliliu ia ali’i, ma le moliaga ‘o le ‘ave ta’avale fa’atamala na fa’amanu’alia ai le to’atele ‘o le pasese, pei ‘ona lipotia ‘e le ‘ofisa ‘o leoleo ‘i Mildura.

PHOTO: 9 News Australia.