Taunu’u mai ‘i Sāmoa Pisikoa ‘e 14 mai le Mālō ‘Amerika

Taunu’u mai ‘i Sāmoa Pisikoa ‘e 14 mai le Mālō ‘Amerika

Taunu’u mai ‘i Sāmoa Pisikoa ‘e 14 mai le Mālō ‘Amerika ‘E lē ‘o motusia lava se tasi ‘o so’otaga mālosi ‘o le Mālō ‘Amerika ma lana faigāpa’aga ma le Mālō Sāmoa ‘e ala lea ‘i le ‘auaunāga ‘a āli’i ma tama’ita’i ‘ua ta’ua ‘o pisikoa, ‘e ōfo mai ai lō lātou tautua mō...