Saini Ardie Savea ma le Moana Pasifika

Saini Ardie Savea ma le Moana Pasifika

Saini Ardie Savea ma le Moana Pasifika ‘O le afiafi ‘o le Aso Sā na fa’asilasila ai ‘e le Moana Pasifika le sainia ai lea ‘e le susuga ‘iā Ardie Savea, ‘o le sui kapeteni fo’i lea ‘a le All Blacks, ‘o lana...
Su’esu’eina ‘e le FIFA le ‘au soka ‘a Argentina

Su’esu’eina ‘e le FIFA le ‘au soka ‘a Argentina

Su’esu’eina ‘e le FIFA le ‘au soka ‘a Argentina  ‘O lo’o su’esu’eina ‘e le fa’alāpotopotoga Soka ‘a le lalolagi ‘o le FIFA, se ata ‘o lo’o salalau solo ‘i ‘upega ‘o feso’ota’iga ‘o lo’o fa’aalia ai nisi ‘o sui ‘o le ‘au soka ‘a Argentina, ‘o pepese ‘e fa’atatau ‘i le...