Fēfa’asōaa’i le ‘au fai tōfā ‘i matā’upu ‘e fa’atatau ‘i le Talafa’asolopito ma Tala’aga ‘i le vā ‘o Siāmani, Niu Sila ma Sāmoa

Fēfa’asōaa’i le ‘au fai tōfā ‘i matā’upu ‘e fa’atatau ‘i le Talafa’asolopito ma Tala’aga ‘i le vā ‘o Siāmani, Niu Sila ma Sāmoa

Fēfa’asōaa’i le ‘au fai tōfā ‘i matā’upu ‘e fa’atatau ‘i le Talafa’asolopito ma Tala’aga ‘i le vā ‘o Siāmani, Niu Sila ma Sāmoa ‘O le aso ‘ananafi na fa’atasi atu ai nisi ‘o le ‘aufaigaluega ‘a le Si’ufofoga ‘o le laumua, ‘i se polokalame na fa’atāunu’uina ‘i le...