Toe filifilia Monica Tagoa’i mo le ‘au tele ‘a tama’ita’i ‘a Niu Sila, le Black Ferns

Jul 3, 2024 | Ta'aloga

‘Ua toe ofi atu le tamaita’i talavou ‘o Monica Tagoa’i ‘o Taita ‘i Ueligitone ‘i le ‘au tele ‘a tama’ita’i ‘a Niu Sila, le Black Ferns pei ‘ona fa’ailoaina ‘i le vaiaso nei.

‘O Monica ‘e ta’alo ‘i le tūlaga ‘o le centre. ‘O ia ‘o se sui ‘o le kalapu ‘a le Marist St Pats (MSP), ma sa ta’alo fo’i mo le ‘au ‘a le Wellington Pride a’o ā’oga pea ‘i le kolisi ‘a St Mary’s ‘i le 2016.

‘O le 2019, na gau ai lono tibia ma le fibula ‘i se ta’alga ‘a lana kalapu. ‘O le toe maua ai ‘o lona mālosi, na toe ta’alo ai mo le ‘au ‘a le Hurricanes Poua, ma le Wellington Pride, ma ‘ua māo’ae lona tūla’i mai ‘i le ta’amilosaga ‘o le 2023/2024, ‘ua māfua ai ‘ona toe filifilia mo le ‘au tele ‘a tama’ita’i ‘a Niu Sila ‘i lenei tausaga.