Manumālō le Wallabies ‘a ‘Ausetālia ‘iā Wales

by | Jul 6, 2024 | Ta'aloga

‘Ua manumālō le Wallabies ‘a ‘Ausetālia ‘i lana ulua’i ta’aloga mo le 2024, na lā feiloa’i ai ma le ‘au ‘a Wales ‘i le malae ‘a le Allianz ‘i Sydney ‘i le afiafi nei. Na mālō le Wallabies ‘i ‘ai ‘e 25 ‘i le 16. ‘O le ‘a tāpena atu le ‘au ‘a ‘Ausetālia ‘i lana ta’aloga lona 2 ‘o le tausaga ‘e toe feiloa’i ai ma le ‘au ‘a Wales ‘i le Aso To’ona’i 13 ‘o Iulai, ‘i le vaiāso fou.

PHOTO: Noah Lolesio / FB Wallabies.