Taofia ‘i le falema’i se Tinā 80 tausaga ‘i manu’aga mai se osofa’iga ‘i ‘Aukilani

Jun 27, 2024 | Niu Sila

‘E 80 tausaga le matua ‘o se tinā ‘i Henderson ‘o lo ’o faia ai ni togafitga ‘i le falema’i, ‘ona ‘o manu’aga mai ‘i se osofa’iga ‘o le tālepe fale, na osofa’ia ai lona fale ‘i le te’a ‘o le lua ‘i le vaveāo ‘analeilā. Na tā’ua ‘e le Ali’i Leoleo Su’esu’e ia Simon Harrison, ‘o lona talitonuga, ‘o le tinā 80 tausaga le matua ‘e nofo to’atasi ‘i lona fale, ma ‘e le’i maua lē na faia ia gaiōiga. ‘O lo ‘o talosagaina le lautele mo so’o se tasi ‘e ‘iai ni ata po ‘o ni fa’amatalaga ‘e mafai ‘ona fesoasoani ‘ina ‘ia fa’afeso’ota’i le numera 105.

An 80 year old Henderson woman is being treated at the hospital for injuries sustaind in a home invasion. Her home was attacked around 2am early this morning. Detective Inspector Simon Harrison said that he believes the 80 year old lives alone in her home, and that they did not find the one who responsible. The public is being asked for anyone with pictures or information that can help, to contact the Police number 105.

PHOTO: ‘Au Su’esu’e ‘a Leoleo ‘i le nofoaga ‘o Dellwood Ave. (Ata: Rachel Maher) NZ Herald