Si’itia le numera ‘o tamaiti lāiti ‘e faia ‘aitālafu ‘i ta’aloga ‘i luga ‘o le ‘initaneti (online gambling)

by | Jul 4, 2024 | Niu Sila

‘O tamaiti lāiti mai ‘i le ta’i 11 tausaga, ‘o loʻo fa’atuputupulā’ia le si’itia ‘o le faitau āfe tala ‘o ‘aitālafu ‘ona ‘o ta’aloga faitupe ‘i luga ‘o le ‘initāneti, ‘e tusa ai ma lipoti ‘a le ‘auaunaga lagolago ‘o le Mapu Maia. Na fa’aālia ‘e le fa’aūluūluga ‘o le Mapu Maia, ‘ua ‘ī ai se si’itaga ‘o komiti faufautua ‘i totonu ‘o ā’oga ma tagata faigaluega lautele, ‘o lo’o gālulue ‘auā le tau fofōina ‘o fa’afitāuli ‘i taaloga faitupe ‘i luga ‘o le ‘initāneti ‘i tamaiti a’oga tulagalua, ma ‘e o’o lava ‘i nisi ‘o tamaiti a’oga ‘i kolisi.

‘O loʻo gālululue le faʻalāpotopotoga ‘e puipuia tamaiti mai ‘i a’afiaga mai ‘i ‘aitālafu ‘ona ‘o ta’aloga faitupe. Na tā‘ua ‘e le pule sili ‘o le Mapu Maia, Pesio Ah-Honi, na fesoasoani ‘i mātua ‘o se tamaititi 11 tausaga, ‘ina ‘ua lipotia ‘e tele ‘ina moe ‘i le ā’oga, ma motusia le mafutaga ma le ‘āiga. Sa fa’aāogāina ‘e le tamāititi le credit card ‘a lona tinā, ‘e ta’alo ai ‘i ta’aloga faitupe ‘i luga ‘o le ‘initaneti. ‘E sili atu ma le $16,000 le tupe ‘a lona tinā na ia fa’aāogāina, ‘e tusa ai ma lipoti. ‘O le polokalame ‘o le Mapu Maia, ‘e faitau afe tupulaga talavou ma o latou mātua ‘o lo’o lātou fa’aāogāina ma ‘ua mamanuina ‘e gālulue fa’atasi ai ma talavou ‘e i le va ‘o le 13 ma le 17 tausaga.

Na fa’aālia ‘e Ah Poni ‘i luga ‘o le leitio Niu Sila, ‘o le fa’atonutonuina ma le īloiloina ‘o nofoaga faitupe ‘i luga ‘o le initaneti, ‘o le ‘a ‘avea ma lu’itau mo le mālō ‘ona ‘o le tele ‘o ‘upega tafaʻilagi ‘o lo’o faia ai ta’aloga faitupe, ‘ae mo’omia le faia ‘o le tele ‘o aʻoāʻoga ma le lagolago mo tupulaga talavou ma fanau lāiti. ‘I se lipoti mai le Problem Gambling Foundation, ‘ua latou mātauina le si’itia ‘o talavou ‘i lalo ‘o le ta’i 25 tausaga, ‘o lo’o sā’ili fesoasoani mo ā’afiaga mai ‘i ta’aloga faitupe ‘i luga ‘o le ‘initaneti.

ATA: 123RF. RNZ