Toe fa’aauau le Pili ‘e totogi ai ‘e kamupanī tetele fa’atekonolosi le fa’aaogaga ‘o Tala Fou

by | Jul 3, 2024 | Niu Sila

Sā iloilo ‘e le faigāmālō so’ofa’atasi se tūlāfono ‘e fa’amalosia ai kamupanī tetele fa’atekonolosi ‘e totogi fa’alāpotopotoga ‘e faia tala fou, mō ā lātou fa’amaumauga.  ‘O lo’o fa’aleo ‘e Vāega Fa’a’upufai ‘uma ‘e agaia le mālō, lō lātou lagolagoina ‘o lea pili.  Sā le’i mautinoa le lumana’i ‘o lea pili, le Fair Digital News Bargaining Bill lea sā folasia ‘e le Faigāmālō ‘a le Labour ‘ua mavae atu. 

‘Ae ‘i se saunoaga ‘a lē sā ‘āvea ma Minisitā ‘o Fa’asalalauga, Melissa Lee, na ia tā’ua ai, ‘e lē lagolagoina ‘e le National le pili ‘i le tusiga ‘o lo’o iai nei, peita’i ‘ina ‘ua molimauina le fa’asolosolo ‘ina fa’alētonu ‘o le tamāo’āiga mō kamupanī, lea fo’i na māfua ai ‘ona tapuni le Newshub ma le to’atele na fa’amālōlō galuega mai le TVNZ, na fautuaina ai ‘e Lee le ono fa’aauau ‘o se tūlāfono ‘ae ‘ia toe sui.  Na fa’amaonia ‘e le Minisitā mō Fa’asalalauga ma Feso’ota’iga, Paul Goldsmith ‘i le aso Lua, ‘o le ‘ā fa’aauau le pili ‘ae iai ona teuteuga, ‘ina ‘ia ō tutusa ma latalata ‘i le tūlāfono ‘a Ausetalia.  ‘O se tasi ‘o suiga ‘autū, ‘o le ‘ā maua ai ‘e le minisitā le mālosi’aga ‘e filifili ai po’o ā ‘auaunaga fa’atekonolosi ‘o lo’o aofia ‘i totonu ‘o le pili. 

‘O se tasi ‘o suiga muamua ‘o le ‘ā fa’amāmā ai tu’utu’uga mō fa’asalalauga ‘i Aso Sā ma aso mālōlō pei ‘ona saunoa le Minisitā.  ‘Ina ‘ua fesiligia le Minisitā pe ono fia ni tupe maua pe ‘ā totogi ‘e kamupanī tetele fa’atekonolosi ni tupe, ‘ae na tali, ‘ātonu ‘e o’o atu ‘i le 30 miliona tālā ‘i le māliliega ma le Google, ‘ātonu fo’i ‘e 6 miliona tālā ‘e ono maua ‘i isi fa’asalalauga fa’aopoopo peita’i ‘e iloa lava pe ‘ā fai feūtaga’iga. 

 

ATA: AFP & Communications and Media Minister Paul Goldsmith / Samuel Rillstone. RNZ