Si’itia le nūmera ‘o kamupanī ‘ua gau, 474,000 tagata ‘ua tuai le totogiga ‘o ‘aitalafu

by | Jul 3, 2024 | Niu Sila

‘O le faigatā tele ‘o tūlaga ‘o iai fefa’ataua’iga ‘i le fauga ‘o fale, fa’apea ai ma galuega tali mālō ma pisinisi ‘o ‘oloa fa’atau, ‘ua māfua ai ‘ona maualuga le fuainūmera ‘o kamupani ‘ua gau ‘e pei ‘ona tā’ua ‘e se fai tōfā ‘o matā’upu tau ‘i pisinisi.  ‘O ni fuainūmera fa’amaumauina mai le Centrix, na fa’aalia ai le si’itia ‘’i le 269 i le māsina ‘o Mē, le nūmera ‘o pisinisi na fa’alētonu tupe mā ‘e silia ma le 100 na maualuga atu ai nai lō lea lava māsina ‘i le tausaga talu ai. 

‘E 22 pasene na o’o ‘i ai le maualuga ‘o le nūmera ‘o kamupanī na tu’u atu ‘i nisi pūlega lātou te fa’agaioiina ma sa’ili ni tupe ‘e totogi ai ‘aitālafu mai lea tausaga ‘i lea tausaga mā na pito sili ‘ona maualuga ‘i le māsina ‘o Mē pe ‘ā fua ‘i le tausaga ‘ua tuana’i.  ‘A tāofi ‘e tagata le fa’aaluga ‘o ā lātou tupe, ‘e fa’alētonu ai fo’i ‘au’aunaga ‘o fale’oloa, ‘o ‘au’aunaga talimālō, ‘o le fauga ‘o fale ma galuega tetele ma ‘e o’o lava ‘i le fa’atauga o ni ta’avale fou.  ‘E 259 pisinisi ‘i ‘Aukilani na sui pūlega lātou te fa’agaioiina ma sa’ili ni tupe ‘e totogi ai ‘aitālafu ‘i totonu ‘o le kuata muamua ‘o le tausaga ma le 137 ‘i isi vāega ‘o le Motu ‘i Mātū. 

‘E 94 ‘i le Motu ‘i Saute, mā ‘e 47 pasene na si’itia ai mai le tausaga ‘ua tuana’i.  Na si’itia fo’i le nūmera ‘o tagata na tuai ‘ona totogi ā lātou mōkesi fa’apea ma credit cards.  Pei ‘ona fa’amauina, ‘e 474,000 tagata na tuai ‘ona totogi ia vāega ‘i le māsina ‘o Mē, ‘ua sili atu nai lō le 458,000 mō le māsina ‘o ‘Aperila.

ATA: nito500/123RF. RNZ