Sesē le kī na ‘o’omi, na pa’ulia ai le va’a o Aratere

by | Jul 11, 2024 | Niu Sila

Liki mai tua fa’amatalaga ‘i le māfua’aga na pa’ulia ai le va’a ‘o le Atarere.

Na lipotia ‘e le Leitiō Niu Sila ni fa’amatalaga fou na liki mai tua, ‘e uiga ‘i le va’a ‘o le Aratere lea na pa’ulia ‘i gātaifale ‘o Ueligitone ‘i le aso 20 ‘o Iuni. ‘E le’i umi ona alu ‘ese mai ‘i le uafu ‘i Picton le va’a ‘o le Aratere, pe tusa ‘o le 9:45pm ‘i le afiafi ‘ae pa’ulia. ‘E lēai sē tasi ‘o le pāsese ma le ‘auva’a to’a 47 sa fa’amanu’alia.

‘I pepa mai le Interislander, na fa’aalia ai, ‘ina ua tu’ua ‘e le va’a le uafu, na sui ‘e se tasi ‘o le ‘aufaigaluega le polokalame ‘e ‘otometi ai ona alu le va’a ‘e aunoa ma se tagata ‘e fa’afoeina po’o le autopilot. Na o’omi ‘e le tagata faigaluega se fa’amau ma lona lē mautonu, na māfua ai ona vave sui le itū ‘e aga’i iai le va’a.

‘E le’i mafai ‘e le ‘aufaigaluega ona toe liliu ma fa’afoe le va’a, na māfua ai ona pa’ulia ‘i Titoki Bay. ‘O le pepa ‘o fa’amatalaga na fa’asoa atu ‘i le ‘aufaigaluega ‘i le fa’ai’uga ‘o le vaiaso talu ai, ‘o lo’o i ‘ai fa’amatalaga mo le saogalēmū, ‘e fa’amoemoe ‘e tu’uina atu ‘i ai ta’iala ma fa’alauiloa atili le fa’aleleia ‘o ‘au’aunaga ‘a va’a. ‘O lo’o fa’aauau su’esu’ega ‘i lea fa’alavelave.

ATA: RNZ / Adapted by Sāmoa Capital Radio.