O’o atu ‘i le $484 miliona le pili mō le polōketi ‘o va’a ‘ua toe fa’ata’atia ‘ese

by | Jul 10, 2024 | Niu Sila

‘Ua lata ‘i le ‘afa piliona tālā le pili ‘e fa’atupe ‘e le ‘au fai lāfōga mō le polōketi ‘ua lē taunu’u, ‘e fau ai ni va’a fou la’u pāsese ‘e feoa’i ‘i le vā ‘o motu ma le toe fa’aleleia ‘o uafu.  ‘E aofia ai le $94 miliona ‘e fau ai va’a tetele, peita’i, ‘e lēai se va’a ‘ua fauina.  ‘O le māsina ‘o Tēsema, na fa’asilasila ai ‘e le Minisitā ‘o Tupe, Nicola Willis, le tē’ena ai ‘e le kapeneta ‘o se talosaga ‘a le KiwiRail mō nisi tupe. 

Na faia ai le fa’ai’uga, ‘o le ‘ā toe fa’ata’atia ‘ese le polōketi.  Na fuafuaina ‘e le KiwiRail ‘i le māsina ‘o Tēsema, le $400 miliona na fa’aaluina ‘i le iRex peita’i, talu mai lenā taimi, ‘ua o’o atu lava ‘i le $484 miliona.  ‘E lēai se tasi mai le Mālō sā mafai ‘ona fa’atalanoa ‘e le TV tasi ‘i le aso ananafi peita’i na tā’ua ‘e se so’o’upu, ‘e tāumau pea minisitā ‘i se ‘au’aunaga mālosi ma talafeagai mō le vā ‘o motu.

ATA: NZ Herald