Nofo va’ava’aia ‘i le ‘āiga ‘ona ‘o talosaga pepelo ‘i nonōgātupe ‘o le Kōviti-19

by | Jul 10, 2024 | Niu Sila

‘Ua fa’anofo va’ava’aia ‘i lona ‘āiga se tama’ita’i ‘Aukilani na taumafai ‘e talosaga mō se vaegā tupe ‘e lata ‘i le $60,000, ‘o tupe fesoasoani mō le Kōviti-19.  Na talosaga Samantha Paul mō lea vaegā tupe, na fa’a’auala atu ‘i le polokalame ‘o tupe ‘a pisinisi lāiti, mō ni fai lāfoga ‘ese’ese e to’atolu, fa’apea ai ma se talosaga mō lana kamupanī, ma le isi talosaga na faia ‘i lona lava igoa. 

Na tā’ua ‘e le ‘Ōfisa ‘o Lāfoga, na silafia lava ‘e le tama’ita’i, ‘e lē agava’a ‘i ia vaegā tupe.  Sa ia tatalaina fa’asolitūlafono fo’i ni ītūlau ‘e na’o le tagata lava ia ‘e ana le ītūlau ‘i le ‘Ōfisa ‘o Lāfoga ‘e mafai ‘ona tatalaina, po’o myIR accounts.  ‘O le ‘au fai lāfoga ‘e to’atolu ia na talosagaina ‘e le tama’ita’i ni vaegā tupe ‘i ō lātou igoa, ‘o nisi ‘i le polokalame ‘a se kamupanī ‘o lāfoga sa galue ai ‘i le 2018 ma le 2019.  Sā ia teuina fa’amaumauga ‘e tatala ai ītūlau ‘a ia tagata, lea na mafai ai ‘ona ia tatalaina ma va’ava’ai ‘i fa’amaumauga ‘o ā lātou lāfoga. 

‘E $59,000 na ia talosagaina, ‘ae $47,000 na totogi atu ‘i ai.  ‘E na’o le $12,000 le tupe na mafai ‘ona toe maua pei ‘ona fa’aalia ‘e le ‘Ōfisa ‘o Lāfoga.  ‘E 23 māsina na fa’asalaina ai fa’afalepuipui peita’i na toe fa’aitiitia ‘e le fa’amasino, ‘e fa’anofo va’ava’aia ‘i lona ‘āiga mō māsina ‘e 11.

ATA: 1 News