Lē totōgia lāfōga mō le tagata faigaluega ‘i le fale’oloa ‘e iai le pi’itaga ‘o Darleen Tana

by | Jul 10, 2024 | Niu Sila

‘O se tasi na galue ‘i le pisinisi lea ‘o lo’o ‘autū ‘i tu’ua’iga ‘e fa’asaga ‘i le tama’ita’i faipule sa i le Vāega Fa’a’upufai ‘a le Green, fa’ato’ā ia iloa, ‘e le’i totogiina lāfoga ‘o ana tupe maua, ‘e tusa ai ma se fa’amatalaga ‘a lana lōia.  ‘O le Aso Gafua na fa’asilasila ai ‘e le Vāega ‘a le Greens, le fa’amāvaega ‘a Darleen Tana mai la lātou pātī, peita’i, ‘e tūmau pea ‘e ‘avea ma faipule, ‘ina ‘ua māe’a ai sa lātou su’esu’ega fa’atūma’oti, ‘i tu’ua’iga ‘i le kamupanī fa’atau uila ‘a lona to’alua, ‘e fa’apea ‘e lē lelei le va’aiga ‘o tagata faigaluega mai fafo. 

Mulimuli ane, na fa’alauiloa ai ‘e Tana sana pepa ‘o fa’amatalaga, na te lē taliaina fa’ai’uga mai le līpoti, mā ‘o lo’o ‘ave sesē le tūlaga ‘o lona iai ‘i le pisinisi ‘a lona to’alua.  ‘E i le tama’ita’i faipule le fa’ai’uga, pe iai pea ‘i le Palemene, vaganā ‘ua fa’aaogāina ‘e le Vāega Fa’a’upufai ‘a le Green le tūlāfono (party-hopping law) ‘e fa’amālosia ai ‘ona ‘ave’esea le tama’ita’i faipule.  ‘Ua leva ‘ona tete’e le Greens ‘i lea tūlāfono peita’i, na tā’ua ‘e le isi ta’ita’i, Chloe Swarbrick ‘i le Leitiō Niu Sila ‘i le aso ananafi, ‘o lo’o tu’u avanoa ‘i so’o se tali ‘e mafai ‘ona āga’i ‘i ai le Vāega Fa’a’upufai.

ATA: RNZ