Fa’asala se kamupanī fufulu fale ‘i Kalaiesetete

by | Jul 3, 2024 | Niu Sila

‘Ua fa’asalaina ‘e le Fa’amasinoga Maualuga se kamupanī ‘e fa’amamāina totonu ‘o fale ‘i se sala tupe ‘e $51,000 ‘ona ‘o le ‘āuai ‘i ni taupulepulega ‘i tau ‘o ā lātou ‘au’aunaga.  Na faia ‘e le Komisi ‘e tulimata’iina po’o tausisia aiā tatau ‘a tagata fa’atau mai gaioiga ‘a pisinisi, se tagi ‘e fa’asaga ‘i le Canterbury Industrial Scrubbing ‘i le māsina ‘o ‘Aperila ‘ona sā taupulepule fa’atasi le kamupanī ma se isi fa’alāpotopotoga sā le’i fa’ailoaina le igoa, ‘i le tūlaga ‘o ā lā tau, mā ‘e lata ‘i le 20 tausaga ‘o faia ia amioga. 

Sā ‘ioe le CI Scrubbing ma lea kamupanī ‘e lē faia ai ni tauvaga ‘iā lā’ua lava tau ‘ae mulimuli ane, na toe malepe lea ‘ioega.  ‘Ina ‘ua taumafai le isi kamupanī ‘e alu ese mai lea polokalame, na fa’amata’uina ai ‘e le fa’atonu ‘o le CI Scrubbing pei ‘ona tā’ua ‘e le komisi.  Na fa’aalia ‘e le Fa’amasinoga Maualuga ‘i Kalaiesetete, ‘e mafai ‘ona tu’uina atu se fa’asalaga ‘e o’o atu ‘i le 1.25 miliona talā, ‘ae ‘ona ‘o le tūlaga ‘o iai le si’osi’omaga tau tupe ‘o le pisinisi.  Ma sā tu’uina atu ai se fa’asalaga ‘e $51,000 ‘i le CI Scrubbing.  Na tā’ua ‘e fa’apea na fa’alētonu loa lea māliliega, pa’ū loa ma tau ‘o ia ‘au’aunaga fa’amamā fale ma e o’o atu lava ‘i le 30 pasene na fa’aitīitia ai.

 

ATA: Mopping floor (file image) (Source: istock.com). 1 News