Fa’amāmaluina le Tausaga Fou ‘o le Matariki ‘a Māori ‘i Aotearoa; faia sauniga āloa’ia ‘i Wanaka

Jun 27, 2024 | Niu Sila

‘E lata ‘i le 200 tagata na potopoto ‘i le vaveao ‘analeiā ‘i le Treble Cone Skifield lata ‘i Wānaka ‘i le motu ‘i saute, mo le sauniga āloa’ia ‘e fa’amāmaluina ‘ai le Matariki po ’o le tausaga fou ‘a Māori 2024. Sa ‘āuai ai le Pālemia, Rt. Hon Christopher Luxon ma nisi ‘o Minisitā ‘o le Mālō.

‘O se vaitaimi tāua lenei ‘e toe tō mānatu ma mafaufau ai ‘i tagata ‘ua motusia le tatou mafutaga ‘i le ōlaga nei, ‘e pei ‘ona saunoa Luxon. ‘O le ‘autū ‘o lenei tausaga mo le Matariki, ‘o le Heri Kai, po ’o le Tausamiga mo le Matariki.

‘O se vala’au mo tagata ‘ina ‘ia mafaufau ‘i taumafa, fa’apea le si’osi’omaga na maua mai ai. ‘E tele sauniga ma polokalame ‘o lo ‘o faia ‘i le tele ‘o pitonu’u ‘i Aotearoa ‘i le asō.

Around 200 people gathered early this morning at the Treble Cone Skifield near Wanaka in the South Island, for the official ceremony welcoming the Māori New Year, Matariki.

The Prime Minister, Rt. Hon Christopher Luxon was in attendance with other Government Ministers. This is an important time for us to refelct and remember those who have passed on, Luxon said.

This year’s theme for Matariki is, Heri Kai, or the Feast of Matariki. The theme is a call for people to think about food, as well as the environment from which it was produced. There are many ceremonies and events being held in many areas of the country today.