Fa’aāuāu le faia fua ‘o fā’ata mo su’esu’ega ‘o kanesa ‘o le fa’a’au tagata mo tama’ita’i – cervical screening

by | Jul 4, 2024 | Niu Sila

O le ‘a fa’aāuāu ona faia fua su’esu’ega po’o fa’āta mo le fa’a’au tagata mo tama’ita’i poo le cervical screening, e maualuga tulaga ‘o le lamatia i a’afiaga ‘o le kanesa, pei ona fa’amaonia mai ‘e le Minisitā o le Soifua Māloloina Dr Shane Reti. O le naunauta’iga ‘a le mālō, ina ‘ia ‘ausia taunu’uga sili atu ‘e puipui mai ai tagata ‘i le kanesa.

A’o lumana’i ai le faigā-pālota ‘i le tausaga na te’a nei, na folafola ai e le Leipa le faia fua o su’esu’ega po’o fa’ata mo le fa’a’au tagata,  mo so’o se tasi e i le vā o le 25 ma le 69 tausaga le matutua, o se faiga fa’avae sa lagolagoina e le ‘au ātamamai o le soifua maloloina. O le ‘a fa’a’āu’au fo’i ona faia tui puipui o le HPV, e maua ai le puipuiga mai ‘i le kanesa.

Talu ona fa’avaeina le polokalame o le National Cervical Screening ‘i le 1990, ua fa’aītiitia le 50 pasene ‘o le numera o tagata e aafia ‘i le kanesa ‘o le fa’a’au tagata ‘i Niu Sila, ua fa’aītiītia fo’i tagata māliliu ona ‘o le cervical cancer pe tusa ma le 60 pasene. O lo’o ave le fa’amuamua ‘i le fa’atupega o ‘auaunaga mo su’esu’ega o tinā ma tama’ita’i e maualuga a’afiaga e maua ai ‘i le kanesa, e aofia ai tama’ita’i Māori ma Pasefika. O le polokalame mo su’esu’ega o lo’o fa’atupeina ‘e le soifua māloloina ‘a Niu Sila.

 

ATA: GARO / Phanie. RNZ