Aga’i fōma’i Niu Sila ‘i fafo ma ‘Ausetālia mō totogi māualuluga

by | Jul 11, 2024 | Niu Sila

‘O le lē lava ‘o totogi, lē lava le aufaigaluega ma le lē fa’aaloalogia ‘o tagata faigaluega, le fa’amatalaina ‘e nisi ‘o foma’i ‘e ‘i ‘auaunaga tali atu ‘i fa’alavelave fa’afuase’i, nisi ‘o mafua’aga ‘ua tele ai ‘ina va’ava’ai ‘e sa’ili galuega ‘i fafo aemaise ‘i ‘Ausetalia.

Na tā‘ua ‘e se tasi sā ‘avea muamua ma fōma‘i ‘i le St John, na si’itia atu ‘i ‘Ausetālia ‘i Saute ‘i le tausaga talu ai, sa faigatā ‘ona tu’ua lona ‘āiga, ‘ae na faimalaga lava ‘ona ‘o le sa’ilia ‘o le galuega ‘e lelei totogi. ‘E le’i taitai ‘ona o’o Niu Sila ‘i le tūlaga ‘o le lelei ‘o totogi, ‘i galuega fa’afōma’i, pe ‘a fa’atusatusa iā ‘Ausetalia.

‘E ‘ese le ofoofogia, ‘ona  ‘o le galuega lava ‘e tasi na ia faia ‘i Niu Sila ‘e 42 ītula ‘i le vaiaso, ‘ae ‘i ‘Ausetālia ‘e 37 itula, 5 itula ‘e ītiiti ai, ma ‘e fa’aopoopo le tusa ma le 33% ‘o si’itaga ‘i totogi, ma ‘ua ia fuafua ‘e lē toe fia fo’i mai ‘i Niu Sila. ‘O le toʻatele o fōmaʻi na faʻauʻu ma ō saʻo ‘i ‘Ausetālia, pei ona fa’aalia ‘i līpoti.

ATA: Edited by Sāmoa Capital Radio.