US$100 Miliona le feagaiga ‘a Sāmoa ma le Faletupe ‘o Atina’e ‘a ‘Asia (ADB) mo le fa’atānoa tele ‘i Alaoa.

Jul 2, 2024 | Sāmoa

‘Ua sainia aloā’ia ‘e le Faletupe ‘o Atina’e ‘a ‘Asia, le Asian Development Bank (ADB) fa’apea le Mālō Sāmoa ‘e US$100 Miliona Talā ‘Amerika, ‘o le ST$272,777,000 Talā Sāmoa, ‘o le maliliega ‘ina ‘ia fa’atupe ai le fausiaina ‘o le fa’atānoa tele ‘i Alaoa.‘O se galuega ‘ua leva ‘ona fuafuaina ‘i le 7 tausaga talu ai.

‘O le tupe ‘e maua mai ‘i le Faletupe ‘o Atina’e ‘a ‘Asia, lea ‘e tu’uina atu fesoasoani tau tupe ‘i atunu’u ‘e sili ‘ona mātitiva ma sili ‘ona vaivai. ‘O lea na mafai ai ‘e le ADB ‘ona tu’uina mai lea fesoasoani mo le fausiaina ‘o lenei fuafuaga.

‘O le Ireland Trust Fund for Building Climate Change and Disaster Resilience in Small Island Developing States, na latou fōa’iina le US$400,000 Talā ‘Amerika. ‘E sīlia ‘i le $11 Miliona Talā le sao ‘a Sāmoa mo lenei taumafaiga.

‘O lenei fesoasoani mai le ADB ‘ua mafai ai fo’i ‘ona fesoasoani ‘i le tausiga ma le fausiaina ‘o le fa’atanoa tele, ma ‘ina ‘ia mautinoa ai le mae’a ‘o le poloketi.

ATA: Hon. Lautimuia Afoa Uelese Va’ai and Aaron Batten ADB’s Regional Director of the Pacific Subregional Office. Savali Newspaper, Leaosa Faaifo Faaifo