Manatua pea le tinā ‘iā Carolyn Rogers ‘e le Sāmoa Victim Support ma lona sāo taūa

by | Jul 5, 2024 | Sāmoa

‘O Carolyn Rogers ‘o se tinā Niu Sila, ma ‘o se faiā’oga ‘e a’oa’oina fanau ‘i ā’oga tūlaga lua.

‘I le tausaga ‘e 2018 ‘i le māsina ‘o Iulai, na malaga mai ai Rogers ‘i Sāmoa mai le atunu’u ‘o Abu Dhabi sa faiā’oga ai, ‘ona ‘o lana uō sā gālue ‘i le SVG ‘i lea taimi. ‘I le taunu’u mai ai ‘i Sāmoa, na faiā’oga ai Rogers mo le School of Hope sē’ia o’o atu ‘i le fa’ai’uga ‘o ‘Aukuso ‘o lea lava tausaga ‘i le Sāmoa Victim Support.

Na alu ‘ese le tinā ia Rogers ma le folafolaga, ‘e toe fo’i mai ‘i Sāmoa, ‘e fa’aauau lana tautua ‘i le a’otauina lea ‘o fānau, ‘o lo’o maua ‘i a’afiga ‘o sauāga mai ‘i totonu ‘o āiga. Peita’i, ‘ua lē tau lau ‘o le fa’amoemoe ‘i le folafolaga ‘a Rogers, ‘ina ‘ua maua ‘i ma’i ‘o le tino, ma māliu ai, ‘e pei ‘ona fa’ailoa ‘e le SVG, lo latou fa’anoanoa tele ‘i le māliu ai ‘o lea tina ‘i le fa’ailoa mai ai ‘i le Aso Gafua ‘ua fai ‘i lagi ‘e folauga ‘a Carolyn.

‘E māliu nei le tinā ‘iā Rogers, ‘ae feso’ota’i mai lōia ‘o lo’o feagai ma le ‘esetete ‘a Carolyn, na fa’aālia ai le mana’oga ‘o Rogers ‘i lana uili, ‘ina ‘ia momoli atu ‘i le SVG lana meālofa tupe ‘e $5,000 ‘auā gāluega fa’atino ‘a le fa’alāpotopotoga.

Na fa’afetaia ‘e le SVG le soifua tautua ‘o lea fo’i tinā, ‘ua māfua ai lea fesoasoani tupe mo le SVG, ma ‘e manatua pea lona sāo tāua mo le soifua ‘o ālo ma fānau ‘a Sāmoa ‘o lo’o ‘i le vā’aiga ‘a le Sāmoa Victim Support. ‘Ia tafi mala lau faigāmalaga Carolyn!

ATA: Carolyn Rogers with children & students at Sāmoa Victim Support. SVG