Fa’amanuia le Mālō ‘i le Manu Sāmoa Ta’ito’afitu mo le Olimipeka 2024

by | Jul 8, 2024 | Sāmoa

‘O le Aso Gafua na feiloa’i atu ai le ‘au ‘a le Manu Sāmoa Ta’ito’afitu ‘i lana Afioga ‘i le Pālemia, Hon. Fiamē Naomi Matā’afa ‘auā se fa’amanuiaga, a’o se fa’amālosi’au a’o tāpena atu le susuga ‘i le Faiā’oga Ulu ‘iā Muliagatele Fata Brian Limā, le Pūlega ma le ‘Au filifilia mo ana ta’aloga fa’avā’omālō ‘i le Olimipeka ‘a le lalolagi ‘i Pāle ‘i Fārani.

Sā saunoa le Afioga ‘i le Pālemia ‘ina ‘ia ō fa’atasi ma le Atua, fa’amoemoe ‘i le mana lavea’i ‘o le Matai Sili, ‘e puipuia ma foa’i atu ai le mālosi ma le poto, a’o feagai ai ma lea fa’agātama ‘auā se ‘ai mo le tapuā’iga leolēoa ‘a Sāmoa ‘e ala ‘i se pine ‘auro.

‘O se avanoa lelei fo’i na fa’ailoa ai ‘i tamafānau ‘a le atunu’u, le mauāluga ma le lagolagosua mālosi ‘e le mālō ‘o ā lātou taumafaiga ‘uma.

ATA: Pesetā Tusiga Taofiga / Leaosā Fa’aifo Fa’aifo. Savali Newspaper