’A’au atu le Rūsia ‘o Ivan Polyntcev mai ‘Upolu ‘i Sāvai’i

Jul 11, 2024 | Sāmoa

‘O le Aso Gāfua 8 ‘o Iulai, na ’a’au ai Ivan Polyntcev ‘o Rūsia ‘i le 22.3 kilomīta le mamāo ‘i le vā ‘o Mulifānua ma Sālelōlōgā ‘i le taimi ‘e 6 ītūlā 40 mīnute. ‘O le ulua’i ’a’au mamāo lea po’o le ultra-marathon ‘a Ivan. Na ia filifili ‘e a’au ‘i le Apolima Strait ‘ina ‘ua misi se avanoa ‘e ’a’au ai le Cook Strait ‘i ‘Aotearoa Niu Sila.

‘O se vāiaso na va’aia ai le leaga ‘o le tau, peita’i na maua se tama’i fa’amālama-na to’a mai ai le tau ‘i le Aso Gafua ma na ’a’au ai loa Ivan. Sa tatau ‘ona māe’a lana ’a’au ‘i le aoāuli ‘i le 1pm, peita’i na vave taunu’u Ivan ‘ae le’i tā le 12pm.

‘O le ā lesitalaina nei le ’a’au lea ‘a Ivan ‘i le International Marathon Swim Hall of Fame database ‘e ‘avea ma se ’a’au āloā’ia ‘a le ‘Apolima Strait. Mō se ’a’au āloā’ia, ‘e tatau ‘ona mulimuli le tagata a’au ‘i tūlāfono a’au ‘a le ultra-marathon; ma fa’amaumauga ma fa’amāoniga va’aia ‘ē tatau ‘ona tu’uina atu e fa’amāonia āloā’ia ai le ’a’au.

‘Fa’ailoa ‘e Ivan lona fiafia ‘i lona taimi ’a’au, ma sā faia ai lana fa’asalalauga ‘i luga ‘o lana Instagram ‘e fa’apea: ‘Ua ‘uma la’u ’a’au fa’alilolilo ‘o le ‘Apolima Strait. ‘E 6 itūla ma le 40 mīnūte na alu ai ma ‘e 24 kilomīta le mamāo. ‘O a’u ‘o le tagata Rūsia muamua ‘ua māe’a le ’a’au. ‘Ua ‘ou maua ai le poto māsani ma le poto tūlaga ‘ese ‘i le taimi ‘o le a’au. ‘Ua ‘ou fa’amāonia fo’i mō a’u, ‘ou te mafaia so’o se mea pe ‘ā tu’u ‘i ai lo’u māfaufau ‘i ai ma gālue mālosi. ‘E pei ‘ona fai mai se tasi ‘o a’u uō mamāe, “O tīgā ‘e lē tūmau, ‘ae ‘o le manuia ‘e fa’avavau”.

Sa momoli le fa’afetai ‘a Ivan ‘i le susuga ‘iā Seti Afoa ma le Sāmoa Swim mo le ‘aveina ‘o ia ‘i luga ‘o le Strait. Fa’ailoa ‘e Ivan ‘ua faia ‘e Seti se gāluega lelei. Ma na fa’afetai tele ‘i le ‘aufaigāluega lagolago.

ATA: Sāmoa Events / Seti Afoa.