Listen Live.

listennow

Contact us on 04-385-2043 On air number 04-385-2042 or 04-385-2041
Birthdays Email: asofanau@samoacapitalradio.co.nz
Email: info@samoacapitalradio.co.nz
Podcasts

Our podcasts are updated daily. You can also listen to us on our App.

Samoa News. ~ New Zealand. ~ This Week. ~ Today.
broadcasts

Vision Statement

(Tofamamao/Manulauti)


To be the Leader in Samoan Broadcasting in New Zealand

(Ina ia ta'ita'ia fa'asalalauga Fa'a-Samoa i Niu Sila)

 

Mission Statement

(Ta'iala Fa'atino)


To entertain, educate, inform, forewarn
and culturally and spiritually grow Samoans
living in New Zealand
through the use of their language

(E fa'afiafia, a'oa'o, fa'ailoa, lapata'i ma fa'aolaola tu ma aganu'u a Samoa fa'atasi ma le soifuaga fa'aleagaga e ala i le fa'aaogaina o lana lava gagana)

broadcasts

Samoa Capital Radio Office

Listen to us on 106.1 FM


51 Mungavin Avenue,
Ranui, Porirua, 5024, New Zealand


Contact us on 04-385-2043
On air number 04-385-2042 or 04-385-2041
Birthdays Email: asofanau@samoacapitalradio.co.nz
Email: info@samoacapitalradio.co.nz
https://samoacapitalradio.co.nz/

We are a not for profit radio station and would welcome your donation.

Bank:

Our bank account is 38 9011 0529218 01

Mail:

Samoa Capital Radio

PO Box 6647

Wellington 6141

 

Please contact us if you need a receipt at info@samoacapitalradio.co.nz

Thank you and God Bless.