Listen Live.

listennow

Contact us on 04-385-2043 On air number 04-385-2042 or 04-385-2041
Birthdays Email: asofanau@samoacapitalradio.co.nz
Email: info@samoacapitalradio.co.nz
Podcasts

Our podcasts are updated daily. You can also listen to us on our App.

Samoa News. ~ New Zealand. ~ This Week. ~ Today.
broadcasts

Vision Statement

(Tofamamao/Manulauti)


To be the Leader in Samoan Broadcasting in New Zealand

(Ina ia ta'ita'ia fa'asalalauga Fa'a-Samoa i Niu Sila)

 

Mission Statement

(Ta'iala Fa'atino)


To entertain, educate, inform, forewarn
and culturally and spiritually grow Samoans
living in New Zealand
through the use of their language

(E fa'afiafia, a'oa'o, fa'ailoa, lapata'i ma fa'aolaola tu ma aganu'u a Samoa fa'atasi ma le soifuaga fa'aleagaga e ala i le fa'aaogaina o lana lava gagana)

broadcasts

Samoa Capital Radio Office

Listen to us on 106.1 FM


51 Mungavin Avenue,
Ranui, Porirua, 5024, New Zealand


Contact us on 04-385-2043
On air number 04-385-2042 or 04-385-2041
Birthdays Email: asofanau@samoacapitalradio.co.nz
Email: info@samoacapitalradio.co.nz
https://samoacapitalradio.co.nz/

 

E fa'asalalau le Si'ufofoga o le Laumua i luga o le 106.1FM i le Access Radio i taimi ua ta'ua i lalo:

 

Samoa Capital Radio (SCR) broadcasts for 40 hours a week on the Wellington Access Radio frequency 106.1FM.  The on-air times are:

Aso Ma Taimi o Polokalame

 

Weekly Programming and Times

Aso Gafua e o'o i le Aso Tofi 7am to 1pm   Monday to Thursday 7am to 1pm
Aso Faraile 7am to 5pm   Friday 7am to 5pm
Aso Tofi 6pm to 12midnight   Thursday night 6pm to 12midnight
E maua polokalame i lalo o le "Schedule"   You will find Daily Programs under Schedule